Inspiratie voor de jeugdsector

Versterking van de pedagogische civil society

Het versterken van de pedagogische civil society vergt inzet van gemeenten, van beroepskrachten uit de jeugdsector én van burgers en vrijwilligersorganisaties. Immers, kenmerkend aan de pedagogische civil society is dat iedereen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden, taken en rollen  de verantwoordelijkheid neemt voor een gunstig opvoed- en opgroeiklimaat in wijken en buurten. Op deze inspiratiepagina vindt u achtergronden, interviews, hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden  en informatie om ook met uw organisatie aan de slag te gaan.

Toolkit In veilige handen

Cover In veilige handen

Seksueel misbruik komt overal voor. Ook in het vrijwilligerswerk. In de toolkit ‘In veilige handen’vind je heel veel informatie om seksueel misbruik binnen jouw organisatie te voorkomen. Kijk hier.

Praktijkvoorbeelden

Handen besmeurd met verf

Bij de rubriek ‘In de praktijk’ (zie zwarte navigatiebalk hierboven) vindt u allerlei inspirerende voorbeelden van voorbeelden uit de praktijk. We hebben er hier een paar voor u uitgelicht.

Allemaal Opvoeders

Allemaal opvoeders

Een aantal gemeenten verkent in pilots het terrein van de pedagogische civil society. Zij worden daarbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht. Doel van dit project is het versterken van de informele sociale steun rondom gezinnen en daarbij te onderzoeken welke rol de Centra voor Jeugd en Gezin kunnen spelen. Meer informatie vindt u op www.allemaalopvoeders.nl

Vier dilemma's

Dilemma

Vier dilemma's rond opvoeden en de social society, om uw eigen visie te scherpen:

Wie is de opvoeder?
Helpen of stimuleren?
Het CJG is geen buurthuis!
De pedagogische civil society