Inspiratie voor gemeenten

Versterking van de pedagogische civil society

Het versterken van de pedagogische civil society vergt inzet van gemeenten, van beroepskrachten uit de jeugdsector én van burgers en vrijwilligersorganisaties. Immers, kenmerkend aan de pedagogische civil society is dat iedereen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden, taken en rollen verantwoordelijkheid neemt voor een gunstig opvoed- en opgroeiklimaat in wijken en buurten. Op deze inspiratiepagina vindt u achtergronden, interviews, hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden  en informatie om ook in uw gemeente aan de slag te gaan.

Werkconferenties Team Maatschappij

Burgemeester Marianne Schuurmans

In april en mei vond een vijftal regionale werkconferenties plaats onder de noemer ‘Team Maatschappij’. Tijdens deze events werkten gemeenten in teams toe naar actieplannen voor het benutten van vrijwillige inzet voor een krachtige Pedagogische Civil Society. > Lees verder

Toolkit voor debatten

Onderdelen debattoolkit

Gemeenten kunnen bij ZonMw een toolkit bestellen of downloaden waarmee ze een dialoog kunnen organiseren over de rol van vrijwilligers en beroepskrachten bij opvoeden en opgroeien. > Lees verder

Praktijkvoorbeelden

Handen besmeurd met verf

Bij de rubriek ‘In de praktijk’ (zie zwarte navigatiebalk hierboven) vindt u allerlei inspirerende voorbeelden van voorbeelden uit de praktijk. We hebben er hier een paar voor u uitgelicht.

Allemaal Opvoeders

Allemaal opvoeders

Een aantal gemeenten verkent in pilots het terrein van de pedagogische civil society. Zij worden daarbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht. Doel van dit project is het versterken van de informele sociale steun rondom gezinnen en daarbij te onderzoeken welke rol de Centra voor Jeugd en Gezin kunnen spelen.  Meer informatie vindt u op www.allemaalopvoeders.nl

Promotour

Brandweerwagen van de promotour

Om stil te staan bij het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk en de invoering van de maatschappelijke stage organiseerde de VNG een promotour. Met deze tour zette de VNG vrijwilligers en leerlingen die maatschappelijke stage liepen in het zonnetje. De VNG vroeg daarbij speciale aandacht voor al die vrijwillige activiteiten in de wijk of buurt. > Lees verder