Onderzoek

Oog

Hoe kan vrijwillige inzet rondom jeugd en gezin optimaal bijdragen aan het versterken van de pedagogische civil society? Dat is de kernvraag van de vier onderzoeken die binnen het programma Vrijwillige Inzet worden uitgevoerd. Elk van de onderzoeken belicht een ander aspect van deze vraag. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de praktijkprojecten van Vrijwillige Inzet. De resultaten van de onderzoeken zullen theoretische en praktisch bruikbare kennis opleveren.

Natuurlijk wordt er samengewerkt door de onderzoeksinstellingen, maar ook met de praktijkprojecten van Vrijwillige Inzet. Het onderzoek wordt gedeeltelijk binnen geselecteerde praktijkprojecten uitgevoerd. En de praktijk wordt ook betrokken in focusgroepen. Praktisch bruikbare resultaten van de onderzoeken worden teruggekoppeld aan de projecten, zodat die er hun voordeel mee kunnen doen.

Hieronder leest u korte samenvattingen van de onderzoeken.

Allemaal Opvoeders

Centrum jeugd en gezin

In elf gemeenten hebben Centra voor Jeugd en Gezin en tal van andere organisaties proefprojecten gedraaid vanuit het gedachtegoed van Allemaal Opvoeders. Ze ondersteunen vrijwilligersactiviteiten en zorgen voor gelegenheden en plekken waar ouders, jongeren en buurtgenoten met elkaar in gesprek kunnen gaan over opvoeden en opgroeien. Elke gemeente heeft op eigen wijze vorm gegeven aan Allemaal Opvoeders. > Lees verder

En wel hierom!

Huilend kind wordt getroost

Betrokkenheid en vrijwillige inzet bij opvoeding en jeugd kan de draagkracht van ouders en kinderen vergroten en moet daarom gestimuleerd worden. Onderzoekers van adviesbureau BMC verzamelen informatie over vrijwilligers die zich inzetten rond opvoeden en opgroeien. Hun onderzoeksvraag: “Waar halen vrijwilligers hun motivatie vandaan om zich (langdurig) in te zetten voor de pedagogische civil society?” > Lees verder

Samenwerken niet altijd simpel

Mensen om vergadertafel

Beroepsorganisaties en vrijwilligers vullen elkaar aan bij de versterking van de civil society. Ze hebben elk hun eigen rol en positie, maar moeten goed samenwerken. Dat valt in de praktijk niet altijd mee. In onze ‘netwerk’-maatschappij is behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking tussen de overheid, maatschappelijke organisaties en de burgers. Hoe kunnen we die samenwerking het beste regelen? Dat is de vraag die onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut willen beantwoorden. > Lees verder

De toegevoegde waarde van vrijwilligers

Vrouw geeft les

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn verschillende typen medewerkers. Door verschillende relaties naar de organisatie, de werkzaamheden, cliënten en elkaar voegen zij elk een eigen waarde toe aan het proces. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit kijken waarom bepaald werk wordt gedaan door vrijwilligers of juist beroepskrachten en hoe er tegen dat werk wordt aangekeken. > Lees verder

De pedagogische civil society in de praktijk

Touwtje springen

 “It takes a village to raise a child”. Maar hoe ziet de ideale ‘village’ er eigenlijk uit? Hoe kunnen (vrijwilligers-) organisaties optimaal bijdragen aan het opvoedingsklimaat in dorp of buurt? Op deze vraag proberen de onderzoekers van de DSP-groep in de praktijk een antwoord te vinden. Buurten verschillen van elkaar qua bebouwing, bevolkingsopbouw, voorzieningenniveau etc. De DSP-groep vergelijkt dan ook 15 ‘villages’ verspreid over het hele land. Het project van de DSP-groep richt zich ook op gemeentelijke beleidssectoren, zoals sportbeleid, vrijwilligersbeleid, welzijnsbeleid en ruimtelijke ordening. > Lees verder