Allemaal opvoeders

In elf gemeenten hebben Centra voor Jeugd en Gezin en tal van andere organisaties proefprojecten gedraaid vanuit het gedachtegoed van Allemaal Opvoeders. Ze ondersteunen vrijwilligersactiviteiten en zorgen voor gelegenheden en plekken waar ouders, jongeren en buurtgenoten met elkaar in gesprek kunnen gaan over opvoeden en opgroeien. Elke gemeente heeft op eigen wijze vorm gegeven aan Allemaal Opvoeders. Dat levert een breed scala aan ervaringen op. En overal blijkt Allemaal Opvoeders discussie op te roepen. Over de rol van de professional, over de taak van de gemeente, de inzet van vrijwilligers of de wensen en visie van ouders en buurtgenoten. Maar wat alle pilots gemeen hebben is het enthousiasme. Van beroepskrachten, vrijwilligers, beleidmakers en ouders. Conclusie? Allemaal Opvoeders smaakt naar heel veel meer!

Pilotgemeenten van Allemaal Opvoeders
Houten • Utrecht • Enschede • Loon op Zand • Groningen • Haarlemmermeer • Maastricht • Eindhoven • Zaanstad • Sittard-Geleen •Tilburg

Onderzoek
Het doel is om in de pilotgemeenten ervaring op te doen met het versterken van de pedagogische civil society. De Universiteit Utrecht volgt de pilots met onderzoek. Een eerste nulmeting bij de start van het project gaf al een aantal opvallende uitkomsten. Zo vindt 69% van de ondervraagden dat opvoeding uitsluitend een zaak van de ouders is. Tegelijkertijd vindt 79% dat buurtbewoners een rol kunnen spelen bij de opvoeding van kinderen uit de buurt.

Hierover is een artikel geschreven: 'Do parents think it takes a village? Parents' attitudes towards nonparental adults' involvement in the upbringing and nurture of children'. Dit artikel verschijnt in november 2012 in ‘Journal of Community Psychology’ (vol. 40, nr. 8) en is nu al online gepubliceerd op de website van dit tijdschrift.

Brochures
In 2010 verscheen de brochure: De kracht van de pedagogische civil society. In 2011 werd een handreiking geschreven voor gemeenten en CJG’s over de vraag hoe zij de omgeving meer kan betrekken bij de opvoeding van kinderen. 

Meer informatie vindt u op www.allemaalopvoeders.nl. U kunt daar ook de brochures downloaden en te zijnertijd de eindresutaten van het onderzoek lezen.