Meer vrijwilligers en gerichter aanbod gymnastiekverenigingen

Freerunning groep met trainer Ed Maass
Foto: Jitze Hooghiemstra, KNGU

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie wil meer jongeren en allochtonen als vrijwilliger bij gymnastiekverenigingen betrekken. Zo hoopt zij meer jongeren actief te krijgen als vrijwilliger met als doel een gerichter aanbod te kunnen verzorgen, onder andere voor ‘hangjongeren’. De sportverenigingen zetten activiteiten op om (nieuwe) groepen jongeren en ouderen te activeren als vrijwilliger.

Resultaten
Een greep uit de resultaten: Bij 70% van de clubs lopen regelmatig leerlingen maatschappelijke stage. In vier gemeenten is het lesaanbod ‘tricks & freerunning’ voor ‘jongeren van de straat’ geïmplementeerd. Dertig clubs deden mee aan de pilot Gezinssport, waarbij gezinnen samen sport en spel beoefenden en bij de club betrokken werden. Jongeren zijn gestimuleerd om actief te worden als commissielid of als assistent. Tevens zijn bijbehorende handleidingen ontwikkeld.

Producten

Waar?
Landelijk

Voor wie?
Clubs, Gemeenten, jongerenwerkers, gezinnen/jongeren

Hoe verder?
De uitgezette lijnen worden doorgezet en ondersteund, ook kunnen clubs zelf aan de slag met de ontwikkelde producten.

Projectleiding
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

www.kngu-yourturn.nl