Jongeren helpen hun wijk

Jongeren verven een gang

JongerenPreventieTeams 
Jongeren zetten zich – voor een kleine vergoeding –  in voor een leefbare wijk; ze ruimen op, doen klussen, verlenen hand- en spandiensten en werken ondertussen aan hun eigen ontwikkeling.

Resultaten
Zes JongerenPreventieTeams in drie gemeenten waaraan 200 jongeren (tijdelijk) hebben deelgenomen. Een groot deel van deze jongeren waren onderdeel van ‘hinderlijke’ groepen in de wijken. Deze jongeren hebben tal van klussen verricht in de buurten in opdracht van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, bewonersorganisaties en winkeliersverenigingen.

Waar?
Den Haag, Vlaardingen en Zoetermeer.

Voor wie?
Welzijnsorganisaties en gemeenten.

Hoe verder?
Binnen de drie welzijnsorganisaties is de methode geëvalueerd en besloten de methode te implementeren in het reguliere werk. Van hieruit zullen meer structurele afspraken worden gemaakt met woningcorporaties, gemeente en georganiseerde ondernemingsverbanden. 

Projectleiding: Stichting Mooi