Nieuwe vrijwilligers dankzij feestelijke dag

Vrijwilligers, jong en oud, actief in de keuken

Wapperdag, gezinsvrijwilligerswerk
Een gezinsvrijwilligersdag in de Zaanstreek brengt voor incidenteel vrijwilligerswerk vraag en aanbod bij elkaar. Ouders van kinderen in de lagerschoolleeftijd maken kennis met organisaties die klussen hebben.

Resultaten
In 2010 en 2011 hebben 26 organisaties en 43 gezinnen meegedaan aan een gezinsvrijwilligersdag. Daarnaast zijn 15 nieuwe vrijwilligers geworven. Op basis van de opgedane ervaringen is een methodiek ontwikkeld die inzetbaar is voor vrijwilligerscentrales tijdens evenementen als NL Doet en Burendag.

Producten

Waar?
Het project heeft in 2010 en 2011 in Zaanstad en Amsterdam-noord plaats gevonden. 

Voor wie?
Vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties.

Hoe verder?
De ontwikkelde methodiek kan ingezet worden bij andere evenementen die gaan over vrijwilligerswerk.

Projectleiding: Stichting Welsaen