Vechtsport als pedagogisch instrument

Jongeren in gymzaal

Jongeren van sportclubs zetten zich vrijwillig in binnen jeugdteams en in hun wijk.

Resultaat
Jongeren van vijf krachtsportverenigingen hebben nieuwe competenties verworven die zij ook in hun wijk inzetten. Daarbij werken ze lokaal samen met gemeente, politie, scholen en welzijnsinstellingen. Zo runt een club samen met een woningbouwcoöperatie een wijkcentrum. De opgedane kennis is verwerkt in een mentorcursus, toolkit, citytour en promotiepakket.

Producten

Waar?
Amersfoort, Breda en Den Bosch.

Voor wie?
(Kracht)sportverenigingen en gemeenten.

Hoe verder?
Dankzij de samenwerking met lokale partners en monitoring vanuit het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) zijn de OESHclubs geborgd. Gemeenten kunnen bijdragen aan de (wijk)gerichte activiteiten van en mee-investeren in het opzetten van nieuwe clubs.

Projectleiding
NIVM