Meer gezinnen bereiken met hulp van ervaren vrijwilligers

Jongetje achter laptop, moeder en vrijwilligster pratend op de bank

Binnen ‘Home-Start’ ondersteunen getrainde vrijwilligers gezinnen met jonge kinderen. Provinciale promoteams (bestaande uit ouders, vrijwilligers en beroepskrachten) hebben de bekendheid van Home-Start vergroot.

Resultaten
Het aantal Home-Start vrijwilligers is gegroeid van 1850 (eind 2009) tot 2500 (begin 2012). Deze vrijwilligers ondersteunen ruim 2500 gezinnen. Ouders, potentiële vrijwilligers, beroepskrachten en beleidsambtenaren zijn op allerlei manieren geïnformeerd over Home-Start. Zo zijn er 80 artikelen geschreven, zijn de teams aanwezig geweest op 65 festivals/markten en is met 66 gemeenten gesproken over Home-Start.

Producten

Waar?
Home-Start wordt in 118 gemeenten aangeboden.

Voor wie?
Gemeenten en CJG’s.

Hoe verder?
Een landelijk promoteam blijft zich inzetten om de stem van ouders en vrijwilligers te laten horen en Home-Start bereikbaar te maken voor meer gezinnen.

Projectleiding
landelijk steunpunt Home-Start


Filmpje

Film Home-Start