Plattelandsjongeren zetten nieuwe jeugdclubs op

Plattelandsjongerenclubs spelen een belangrijke rol bij in stand houden van de sociale samenhang in dorpen. Maar op veel plaatsen ontbreken jongerenafdelingen of ze hebben het moeilijk, door de trek naar de stad. Het project Doen!!! geeft hen een steuntje in de rug.

Jongeren op een schuurfeest

Doen!!!!
Plattelandsjongeren uit dorpen/kernen waar nog weinig jongeren activiteiten plaatsvinden, richten actieve vrijwilligersclubs op die allerlei activiteiten organiseren.


Resultaat
Met Doen!!!! heeft Plattelandsjongeren.nl groepen jongeren geactiveerd, die onder begeleiding van een tot coach opgeleide jongere activiteiten voor de jeugd in hun omgeving hebben opgezet. In vijf workshops begeleidt de coach een groep naar een activiteit die aansluit bij de wensen van de jongeren. Naar schatting zijn meer dan vijfduizend mensen bereikt met de activiteiten. De ervaringen zijn vastgelegd in een methodiek.


Producten

 


Waar
Op 40 plekken op het Nederlandse platteland


Voor wie
Plattelandsgemeenten en welzijnsorganisaties.


Hoe verder
De jongerengroepen blijven na afloop van het project actief als feestcommissie, vereniging of als vrijwilligersgroep. De groepen jongeren die verder willen gaan met het organiseren van activiteiten kunnen rekenen op ondersteuning van Plattelandsjongeren.nl.


Projectleiding
Plattelandsjongeren.nl

www.durftedoen.nu