Jongeren: thuis in de buurt

Jongeren knappen perk op

(V)mbo-jongeren brengen hun ideeën voor het verbeteren van de wijk in de praktijk. 

Resultaten
781 (v)mbo-jongeren in acht gemeenten deden mee aan het project. Daarbij werden ze begeleid door andere jongeren van mbo- en -hbo-niveau. Nadat de jongeren hun ideeën in kaart brachten, presenteerden zij hun ideeën aan lokale bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en mediapartners. Die hebben de jongeren vervolgens geholpen bij de uitvoering van hun plannen. De werkwijze is vastgelegd in verschillende handleidingen (met gedeeltelijk variërende aanpakken per stad). 

Voor wie?
Jongerenorganisaties, jeugdwelzijnswerk, maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) netwerken.

Hoe verder?
Als vervolg zijn in vier gemeenten Maatschappelijke Broedplaatsen voor en door jongeren gestart. Nieuwe gemeenten zijn in voorbereiding.

Projectleiding
De Slinger Jongeren/De Publieke Zaak