WijkTalentenTeams krikken leefbaarheid wijken op

Meiden op straat

Jongeren zetten zich samen met buurtbewoners in om de leefbaarheid in wijken te verbeteren.

Resultaten
De basismethodiek is in zes gemeenten uitgetest en ingekleurd op basis van de opgedane ervaringen. Meer dan 350 professionals, wijkbewoners en jongeren zijn op de been gebracht. Een WijkTalentenTeam van jongeren en wijkbewoners maakten een plan van aanpak voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook bedrijven of scholen uit de wijk worden betrokken.

Producten

Cover DVD

DVD Wijk Talenten Team
De DVD bestaat uit een fraaie compilatie van filmmateriaal van de uitvoering van de methoden WijkTalentenTeam en Opgroenen in de Wijk in diverse gemeenten. De verschillende stappen in het proces van uitvoering als ook alle direct betrokkenen komen in beeld.


cover Toolkit

Toolkit Jeugdparticipatie
Een actuele, toegankelijke en een gebruiksvriendelijke bundeling van methodieken op het gebied van jongerenparticipatie. Samengebracht en fraai ge├»llustreerd in een handzaam boek.

cover Handboek Wijk Talenten Team

Handboek Wijk Talenten Team
In dit handboek maakt u kennis met een basismethodiek om (het perspectief van) jongeren een meer zichtbare plek te geven in de wijk en in het denken over en werken aan de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de wijk. De basismethodiek van WijkTalentenTeam heeft vorm en inhoud gekregen aan de hand van pilots in een zestal steden: Utrecht, Deventer, Hoogeveen, Zeist, Haarlemmermeer en Helmond. Het handboek WijkTalentenTeam is onderdeel van een trilogie over praktische methoden voor integrale jongerenparticipatie in gemeenten. Het is geschreven voor jeugdprofessionals, vrijwilligers en beleidsmakers. 

Homepage website

Website Toolkit Jeugdparticipatie  
Deze website bevat een actuele, toegankelijke en een gebruiksvriendelijke bundeling van methodieken op het gebied van jongerenparticipatie. Het geeft ook achtergrondinformatie over jeugdparticipatie en kent een zeer gebruiksvriendelijke zoekstructuur om tot keuze van een methode te komen. De toolkit maakt (ook) onderdeel uit van www.be-involved.nl
www.toolkit-jeugdparticipatie.nl

Homepage website wijktalententeam

Website WijkTalentenTeam
Deze website bevat allerlei methodische achtergrondinformatie over de basismethodiek WijkTalentenTeam. Op deze site zijn ook de ervaringen ondergebracht van het project Opgroenen in de Wijk. Het laat met fotorapportages en korte films zien hoe deze interactieve methoden voor wijkontwikkeling door en met jongeren in de praktijk wordt gebracht in diverse gemeenten in Nederland
www.wijktalententeam.nl 

Waar?
Deventer, Haarlemmermeer, Helmond, Hoogeveen, Utrecht en Zeist.

Voor wie?
Gemeenten, welzijnsorganisaties, vrijwilligers- en wijkorganisaties.

Hoe verder?
De betrokken gemeenten zijn enthousiast en gaan verder. De methodiek wordt daarnaast actief verspreid binnen deze en nieuwe gemeenten.

Projectleiding
Stichting Alexander