Kinderen worden journalist

Een meisje interviewt een ander meisje

Kinderen worden journalist 
Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen mediaworkshops en maken daarna zelf een krant, radio- of televisie-uitzending. 

Resultaten
In Rotterdam functioneren zes Wijktijgerpersbureaus. Per bureau doen tien tot vijftien kinderen het gehele schooljaar mee. Daarnaast zijn er jaarlijks dertig workshoptrajecten voor tien tot dertig kinderen. Een methodiekmanual beschrijft de methodiek, inclusief formats voor lesplannen, werkvormen en evaluaties.

Waar?
Rotterdam en Breda. Binnenkort ook in Den Haag.

Voor wie?
Scholen, welzijnsorganisaties, culturele organisaties en iedereen die geïnteresseerd is om met kinderen media te maken.

Hoe verder?
De huidige activiteiten worden voortgezet en er komen pilotprojecten met nieuwe doelgroepen als mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders, ouderen en kinderen die opgroeien in gezinsvervangende tehuizen. 

Projectleiding
Stichting Hoedje van Papier