Samen opvoeden in speeltuin en buurt

Wat doe je als speeltuinvrijwilliger als het uit de hand loopt? Trainingen bieden uitkomst.

Resultaten
Er zijn drie praktische trainingen ontwikkeld, afgestemd op de specifieke doelgroep van vrijwilligers in de speeltuin. Hiermee zijn 260 vrijwilligers getraind op het gebied van pedagogisch handelen, omgaan met lastig en agressief gedrag en signaleren van kindermishandeling. Er is een introductiefolder gemaakt i.s.m. Scouting en Spectrum. 

Waar?
Vijftien verschillende Gemeenten verspreid over Nederland.

Voor wie?
Speeltuinverenigingen, welzijnsinstellingen en Gemeenten.

Hoe verder?
De NUSO blijft het project onder de aandacht brengen bij al haar leden en heeft de methodieken gratis beschikbaar op de website. Ook bij gemeenten wordt het programma onder de aandacht gebracht.

Projectleiding
NUSO Speelruimte Nederland