Op stap met oma

Jongen doet boodschappen met oudere vrouw

De website www.opstapmetoma.nl brengt jongeren en ouderen uit de buurt bij elkaar om samen activiteiten te ondernemen.

Resultaten
Er is een website opgezet met aantrekkelijke kortingen, waarvan al ruim 2.000 jongeren en ouderen gebruik hebben gemaakt. Er is een lespakket voor de maatschappelijke stage in het middelbaar onderwijs en een les- en activiteitenprogramma voor de basisschool om jongeren te stimuleren activiteiten met ouderen in de omgeving van de school te ondernemen. In 2011 hebben tientallen basisscholen en circa 400 jongeren meegedaan aan de actie ‘Jongeren portretteren ouderen’. 

Voor wie?
Jongeren & ouderen, scholen en oudereninstellingen.

Hoe verder?
Samen met Movisie wordt gekeken hoe de website en de aanbiedingen verder ontwikkeld kunnen worden.

Projectleiding
stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland