Vrijwillige inzet na maatschappelijke stage

Brainstorm van jongeren

Het project ‘HELDEN na MAS’ zorgt dat stagairs ook na hun maatschappelijke stage als vrijwilliger blijven werken.

Resultaat
De maatschappelijk makelaars en vrijwilligersorganisaties ontwikkelden een toolkit. Deze instrumenten dragen er aan bij dat de maatschappelijk stagiair van nu in de toekomst een enthousiaste vrijwilliger wordt. Daarnaast geeft de brochure inzicht in hoe de jongeren denken over de maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk.

Producten

Waar?
Baarn, Nieuwegein en Woerden.

Voor wie?
Maatschappelijke makelaars.

Hoe verder?
Alleato organiseert drie regionale werkbijeenkomsten voor stagemakelaars om de resultaten uit HELDEN na MAS te verspreiden en implementeren. Er zijn acht andere regio´s die hebben aangegeven interesse te hebben in een regionale bijeenkomst. De toolkit wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle maatschappelijk makelaars in Nederland. 

Projectleiding
Alleato

www.alleato.nl/ons_werk/projecten/onderwijs-en-educatie/helden-na-mas