Preventie Ambassadeurs

Jongen voor de klas

Vrijwillige Preventie Ambassadeurs fungeren als intermediair tussen jongeren, ouders en de school om de (taboesfeer rond) verslaving onder allochtone jongeren terug te dringen. De aanpak informeert allochtone ouders over alcohol, drugs en verslavingen, zodat zij deze herkennen. Jongeren leren over de gevaren en eigenschappen van verslavingen, alcohol en drugs.

Resultaten
In totaal zijn in de pilot 10 Preventie Ambassadeurs opgeleid die 219 ouders en jongeren hebben bereikt. De publicatie preventie ambassadeurs is online beschikbaar.

Waar?
Gemeenten Kampen en Zwolle.

Voor wie?
Jongerenwerk, verslavingszorg, migrantenorganisaties.

Hoe verder?
De Preventie Ambassadeurs en Tactus Verslavingszorg gaan door met de werkzaamheden. Projecttrekker IMAO wil de aanpak ook in andere steden in Overijssel gaan toepassen.

Projectleiding
IMAO (Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel)