Moeders informeren moeders

Baby

Ervaren moeders (vrijwilligsters) bezoeken maandelijks nieuwe moeders en praten met hen over de opvoeding en verzorging tot het kind 18 maanden oud is.

Resultaten
Met vragenlijsten en interviews met moeders, vrijwilligsters en coördinatoren van MIM zijn de succesvolle werkwijzen in kaart gebracht. Daarnaast hebben hun wensen en behoeften geresulteerd in een handleiding voor bijeenkomsten met als thema’s ‘normen en waarden in opvoeden: het overbruggen van verschillen’, ‘jong en moeder’ en ‘signaleren van problemen in een gezin’. 

Producten

Voor wie?
Jeugdgezondheidszorg, CJG’s, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Hoe verder?
De succesvolle werkwijzen worden gecontinueerd en er worden themabijeenkomsten georganiseerd. Het NJi verspreidt de producten landelijk.

Projectleiding
Nederlands Jeugdinstituut