Elk kind op vakantie

Oprichting steunpunt

Een aantal landelijke kindervakantiekamporganisaties heeft het initiatief genomen om gezamenlijk de toegankelijkheid van vakantiekampen voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Tegelijk willen deze organisaties de kwaliteit van de vakantiekampen verbeteren, en kinderen en jongeren daar bij betrekken.

Resultaten
Het aantal vakantiekamporganisaties dat is aangesloten bij het steunpunt Kindervakanties is gegroeid van 10 naar 61. Met hen zijn een pedagogisch plan, een keurmerk, een folder fondsenwerving en financiering ontwikkeld en een aantal ondersteunende documenten die helpen de kwaliteit van vakantiekampen te verbeteren.

Producten

Voor wie?
Vrijwilligersorganisaties en welzijnsinstellingen.

 

Hoe verder?
Het steunpunt krijgt nog steeds aanmeldingen van nieuwe participanten die het belang en de voordelen van onderling contact zien. Het Steunpunt Kindervakanties blijft zich inzetten om meer participanten te bereiken. 

Projectleiding
Steunpuntkindervakanties